Lister : 2020-11-26

MENINGER : 36 : 36

MENINGER

meninger 36 Lister Torsdag 26. november 2020 ❞ Dagens tilbud er ikke i naerheten av å vaere godt nok. kiske lidelser og Too-bakgrunn (tortur, overgrep og odontofobi), som i utgangspun­ktet kunne hatt behov for ytterliger­e styrking av tilbudet som fantes, har siden den gang mottatt varierende, uavklarte og sporadiske tilbud fra de lokale tannklinik­kene. Samtidig har også tilbudet om tannbehand­ling i narkose på sykehuset blitt rammet som følge av covid-19-krisen, ❞ Dette er bare symbolpoli­tikk