Lister : 2020-11-26

NYHETER : 4 : 04

NYHETER

nyheter 4 Lister Torsdag 26. november 2020 Kommuneove­rlegen: ❞ Takket vaere dette er det nå lys i enden av tunnelen Pressemeld­ing fra kommunen Kommunalsj­ef Ronny Bjørnevåg foran teltet kommunen har fått lånt av en bedrift i Lyngdal.