RO­MA

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Roma -

B & BINA

Den­ne bil­li­ge B & B-en har tre farge­rike rom og en­kel stan­dard. Rom­me­ne lig­ger på gateplan i en lei­lig­hets­blokk i Gar­ba­tel­la, et nabo­lag rett ved Os­ti­en­se. Fro­kos­ten be­står i ho­ved­sak av pak­ker med korn­blan­din­ger og brød, men gjest­fri­he­ten er det ingenting å si på (fra 700 kr; bn­bi­na.it).

CROSSING CONDOTTI

Det­te lil­le ho­tel­let hol­der til i en ele­gant by­gård ikke langt unna Piaz­za di Spag­na og er et raf­fi­nert al­ter­na­tiv. Rom­me­ne har de­tal­jer i 1700-talls­stil, med an­tik­vi­te­ter, olje­ma­le­ri­er og plysj. En hjelp­som og venn­lig stab bi­drar til en avslappet atmo­sfæ­re (fra 2300 kr; crossing­con­dot­ti.com).

HOTEL DUCA D’ALBA

Ho­tel­let lig­ger midt i Mon­ti sen­trum, har fire stjer­ner og 27 små og ko­se­li­ge rom. Veg­ge­ne har stoff­ta­pet, og ba­de­ne er i kal­k­stein. De bes­te rom­me­ne har bal­kong med fin ut­sikt over byen. Fro­kos­ten inn­tas un­der et buet mur­steins­tak (fra 1700 kr; ho­tel­du­ca­dalba.com).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.