Åpen flam­me

16 år gam­mel stek­te han schnitz­ler og rød­spet­te hjem­me i Sve­ri­ge. I dag har Alex­an­der Thu­lin er­fa­ring fra Miche­lin­res­tau­ran­ter og er kjøk­ken­sjef på Da­len Ho­tel i Tele­mark.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST OG FOTO BJØRN HAR­RY SCHØNHAUG

Kjøk­ken­sjef Alex­an­der Thu­lin leg­ger ikke fing­re­ne i mel­lom når sjø­kreps­ha­len ved Da­len Ho­tel i Tele­mark skal varme­be­hand­les.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.