Blom­kål er må­ne­dens all­si­di­ge og gode rå­vare

Mat fra Norge - - INNHOLD -

In­der­øy kom­mu­ne

lig­ger i Trøn­de­lag fyl­ke, ca. 10 mil nord for Trond­heim. Kom­mu­nen har i un­der­kant av 7000 inn­byg­ge­re for­delt på byg­de­ne Kjerk­nes­vå­gen, Røra, Sand­vol­lan, Sakshaug og Utøy, og kom­mune­sen­te­ret Strau­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.