100

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

Så man­ge kilo pro­tein­pul­ver kan ut­vin­nes av 1000 kilo torske­ho­der. I dag blir man­ge av dis­se kas­tet, selv om bå­de tun­gen og kja­ke­ne reg­nes som de­li­ka­tes­ser. (Af­ten­pos­ten Inn­sikt)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.