3,3

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

I 2016 spis­te hver og en av oss så man­ge kilo smør, nøy­ak­tig det sam­me som i 2006. For­bru­ket av mar­ga­rin var 9,4 kilo per per­son i 2016, mot 9,8 kilo i 2006. (Helse­di­rek­to­ra­tet)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.