38%

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

An­de­len norsk torsk som ble sal­tet i 2016. I 1997 ble 41% av all tors­ken vi fan­get sal­tet. I 2016 ble det eks­por­tert 81 000 tonn klipp­fisk, til en ver­di av na­er­me­re fi­re mil­li­ar­der kro­ner. (DN)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.