1876

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

Året da Aug. Pel­le­rin Fils & Co. star­tet Skan­di­na­vias førs­te mar­ga­rin­fab­rikk i Chris­tia­nia. Pro­duk­sjo­nen var først ba­sert på okse­talg, så raf­fi­nert ko­kos­fett. I krigs­ti­der var rå­stof­fe­ne her­det hval­fett og silde­fett, se­ne­re soya- og and­re plante­ol­jer. (Hen­ry No­ta­ker)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.