ANDELÅR

Mat fra Norge - - KORT NYTT -

Andelår kom­mer prak­tisk talt i ku­vert-stør­rel­ser. Med litt til­be­hør er det­te gour­met­mat, og det bør met­te selv de mest sult­ne av oss. Låre­ne tar litt tid, men er vel verdt å ven­te på. Skin­net blir sprøtt og kjøt­tet utro­lig saf­tig. Rett og slett fan­tas­tisk godt.

1 andelår per per­son re­vet si­tron­skall re­vet lime­skall knus­te ko­ri­an­der­frø

Gni låra inn med rub av re­vet si­tron­skall, re­vet lime­skall og knus­te ko­ri­an­der­frø.

På gril­len

Legg dem på in­di­rek­te var­me på fer­dig opp­var­met (130–150 gra­der) grill de er fer­di­ge, etter 2–3 ti­mer. Kjøt­tet er fer­dig når det løs­ner fra bena.

Låra kan run­des av over di­rek­te var­me for å få eks­tra kris­py skinn. Men pass på, for fet­tet tar lett fyr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.