Fly­ten­de ep­ler

Mat fra Norge - - PRODUKTER - dyre­gaard.no PAB

EPLEMOST Pro­du­sent: Dy­re Gård, Øst­fold Kjøpt: Lo­kal­matSen­te­ret, Ryg­ge Pris: 39,- (0,25 l)

HJEL­PE MEG som det sma­ker in­tenst eple av Jep­hi (hvor drik­ken har fått nav­net fra må du ikke spør­re meg om), som er la­get av øko­lo­gis­ke ep­ler av sort­en Dis­covery. Det­te er friskt så det hol­der, og pas­ser bå­de som tørste­drikk og som til­be­hør til mat hvis du ikke vil el­ler kan drik­ke al­ko­hol. Flas­ken inne­hol­der også en del frukt­kjøtt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.