Vi tror at en kylling som har det bed­re, sma­ker bed­re.

Mat fra Norge - - LEDER -

Si hei til Hub­bard! En ak­tiv og liv­lig kylling som bå­de le­ver len­ger og vokser sak­te­re enn en van­lig kylling. Si­den Hub­bard li­ker å be­ve­ge seg, har den miljø­be­ri­kel­ser som høy­bal­ler, klatre­sta­ti­ver og vag­ler den kan leke med i fjø­set. Hub­bard er frisk, liv­lig og nys­gjer­rig. Sam­men med våre bøn­der gjør den bed­re dyre­vel­ferd til­gjen­ge­lig for alle.

Hub­bard har det fak­tisk gans­ke gøy på lan­det. For­di den får lov til å ut­fol­de seg som en kylling i det fri vil­le gjort. Og vi tror at en kylling som har det bed­re, sma­ker bed­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.