2

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

Elgs­aas fiske­for­ret­ning på Nord­lan­det i Kris­tian­sund sel­ger så man­ge tonn lute­fisk før jul. Fisken er la­get av klipp­fisk fra Tust­na, le­vert av Strøms­hol­men fiske­in­du­stri. Si­den klipp­fis­ken er sal­tet før den tør­kes gir den lute­fisk med en spe­si­ell glans og fast kon­sis­tens i kjøt­tet. (Ti­dens Krav)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.