70

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

I 2017 nåd­de Sten­saas Reins­dyr­slak­te­ri på Rø­ros en om­set­ning på så man­ge mil­lio­ner kro­ner. Slak­te­ri­et sys­sel­set­ter 40 an­sat­te (med se­song­ar­bei­de­re) for­delt på 26 års­verk. (Fjell-Ljom)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.