Fak­ta

Mat fra Norge - - 24 KULINARISKE TIMER I SANDVIKA -

Sand­vi­ka

fikk by­sta­tus i 2003, og er ad­mi­ni­stra­sjons­sen­ter i Bae­rum kom­mu­ne. Bae­rum er lan­dets fem­te størs­te kom­mu­ne, målt etter inn­byg­ger­tall, med ca. 125 500 sje­ler. Kom­mu­nen lig­ger nord­vest i Akers­hus fyl­ke. Sand­vi­kas kjøpe­sen­ter er Nor­ges størs­te, med en om­set­ning på over tre mil­li­ar­der kro­ner.Den frans­ke ma­le­ren Clau­de Mo­net(1840 – 1926) set­ter sitt preg på Sand­vi­ka i form av både gate­navn og nav­net på

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.