Norsk bakst

Mat fra Norge - - NORSK BAKST - kake­fab­rik­ken.com

EL­LEN M. E.

LUNDRING er jour­na­list og mat­blog­ger. Det er usik­kert hva som kom først av skrive­lys­ten og mat­in­ter­es­sen, men beg­ge har fulgt hen­ne fra barns­ben av. El­len var tid­li­ge­re redaktør av ma­ga­si­net Bake og har dre­vet blog­gen kake­fab­rik­ken si­den 2012. Hun els­ker ujå­le­te og aer­lig mat med rene sma­ker og rå­va­rer. Hun har en for­kja­er­lig­het for ba­king, og vil i hvert num­mer av Mat fra Nor­ge ser­ve­re fris­ten­de ka­ker, des­ser­ter og bakst med nors­ke sma­ker i ny inn­pak­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.