So­lid øljekk

Mat fra Norge - - PRODUKTER -

OPPTREKKER Pro­du­sent: Ukjent Kjøpt: Gu­la­ting, Gjø­vik

Pris: 49,90

DE KAL­LER det rett og slett «øljekk», og det sier det mes­te som trengs. Gu­la­tings flaske­åp­ner er so­lid, la­get av tung me­tall. Du bur­de greie å åpne noen hund­re bjørn­un­ger med den­ne før den blir ut­slitt. PAB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.