Ku­li­na­risk kyst­stri­pe

Mat fra Norge - - INNHOLD -

Jon Berg har reist fra Stav­an­ger til Hid­ra. Tu­ren har re­sul­tert i en koke­bok som skild­rer men­nes­ke­ne og me­ny­ene i ett av lan­dets ri­kes­te land­bruks- og kyst­om­rå­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.