45%

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

An­de­len nors­ke kvin­ner som vel­ger en kjøtt­fri dag i lø­pet av uke. I 2016 var tal­let bare 23%. (Na­tio­nen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.