Gode råd er ikke all­tid dyre – la­er av 18 eks­per­ter

Fit­ness­eks­per­te­ne av­slø­rer hvor­dan du skal tre­ne mer ef­fek­tivt – og der­med få bed­re re­sul­ta­ter. Bygg musk­ler raskt, og bli «su­per­d­ef­fa» ved hjelp av dis­se tip­se­ne fra tre­ner­ne ved USAs bes­te tre­nings­sent­re.

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV LOU SCHULER

Tre­nings­eks­per­te­ne av­slø­rer hvor­dan du kan få mak­si­malt ut av tre­nin­gen.

VI HAR AL­LE­RE­DE SETT HVOR­DAN FIT­NESS VIL SE UT I FRAMTIDEN – NEM­LIG GANS­KE LIKT som i dag. Tre­nin­gen vil fort­satt be­stå av å løf­te tun­ge vek­ter mens man svet­ter i strie strøm­mer, men den vil også in­klu­de­re puls­må­le­re, TV-er med di­gre skjer­mer og elek­tro­der som plas­se­res stra­te­gisk på sete­mus­ku­la­tu­ren. Pluss mas­se, mas­se data. Re­sults Fit­ness i Ca­li­for­nia har ana­ly­sert kun­de­nes tre­nings­log­ger fra de sis­te 16 åre­ne, mens Glute Lab i Pho­enix sam­ler mus­kel­ak­ti­ve­rings­sta­ti­stikk som blir delt med res­ten av ver­den. I sis­te in­stans be­tyr den­ne inn­sat­sen at vi and­re kan få mer ut av tre­nin­gen vår.

På de nes­te si­de­ne skal vi vise deg hvor­dan du kan ana­ly­se­re tre­nin­gen din til et nytt nivå. Vi gir deg også de bes­te tre­nings­tip­se­ne fra de mest krea­ti­ve fit­ness­eks­per­te­ne vi kjen­ner.

FÅ MAK­SI­MALT UT AV TRE­NIN­GEN, I CROSSFITBOKSEN, BOKSERINGEN, EL­LER HELT UTEN­FOR BOK­SEN.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.