Gulv­press

3-4 SETT PÅ 6-8 REPETISJONER (KAN OGSÅ GJØ­RES MED STANG)

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Ta med deg et par hånd­ma­nua­ler. Legg deg på ryg­gen på gul­vet, med bøy­de kna­er og fot­så­le­ne i gul­vet. Rett ut ar­me­ne, slik at du hol­der ma­nua­le­ne over ho­det. Senk vek­te­ne til over­ar­me­ne dine be­rø­rer gul­vet, og skyv så vek­te­ne lang­somt opp til ut­gangs­po­si­sjon. Det­te er én re­pe­ti­sjon.

UTBYTTE: Den­ne øvel­sen er skån­som mot musk­le­ne som lig­ger foran skuld­re­ne, og som job­ber når du sen­ker vek­te­ne ned mot krop­pen. For stor be­last­ning i det­te om­rå­det kan fort føre til ska­der. Gulv­press er en god er­stat­ning for benk­press hvis du har pro­ble­mer med skuld­re­ne, el­ler der­som du bare øns­ker å unn­gå over­be­last­ning.

ALTERNATIVER:

Benk­press med ma­nua­ler Skrå­press med ma­nua­ler

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.