Benk­press med stang

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Ta over­hånds­grep rundt en vekt­stang. Plas­ser hen­de­ne i en drøy skul­der­bred­des av­stand. Hold stan­gen over bryst­bei­net med ret­te ar­mer. Senk stan­gen, hold po­si­sjo­nen i et par se­kun­der, og gå de­ret­ter lang­somt til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon. Gjør ett sett på 15 repetisjoner, ett på 10 repetisjoner og ett på 8 repetisjoner. Øk vek­ten for hver gang. Umid­del­bart etter det sis­te set­tet, re­du­se­rer du vek­ten med 20 %, og gjør så man­ge repetisjoner du kla­rer.

Senk stan­gen mot bryst­bei­net, sam­ti­dig som du fø­rer al­bu­en ut til si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.