En­ar­met ro­ing med vek­ter

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Hold en ma­nu­al i høy­re hånd. Bøy hof­ter og kna­er, og len deg fram til du hol­der over­krop­pen nes­ten pa­ral­lelt med gul­vet. La høy­re arm hen­ge rett ned fra skul­de­ren. Dra ma­nua­len opp mot si­den av bryst­kas­sen din ­ sørg for å hol­de al­bu­en inn­til krop­pen hele ti­den. Gjør ett sett med 15 repetisjoner, etter­fulgt av to sett med 10 repetisjoner. Gjen­ta øvel­sen med mot­satt arm. Øk vek­ten for hver re­pe­ti­sjon. Umid­del­bart etter det sis­te set­tet, re­du­se­rer du vek­ten med 20 %, og gjør så man­ge repetisjoner du kla­rer.

Hold over­krop­pen i ro når du løf­ter ma­nua­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.