Mark­løft med bredt grep

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Sett vek­ter på en stang og rull den mot leg­ge­ne dine. Bøy hof­ter og kna­er, og plas­ser hen­de­ne på vekt­stan­gen med dob­bel skul­der­bred­des av­stand. Bruk over­hånds­grep. Hold kors­ryg­gen svakt buet, ar­me­ne ret­te, og knaer­ne bøyd ca 90 gra­der. Trekk bryst­kas­sen bak­over (pass på å hol­de kors­ryg­gen stil­le), skyv hof­te­ne for­over, og reis deg opp mens du løf­ter vekt­stan­gen. Hold po­si­sjo­nen i noen se­kun­der, og gå de­ret­ter til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjo­nen på tre se­kun­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.