Wal­kup med mage­løft

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Inn­ta sam­me stil­ling som ved push­ups, men sett hen­de­ne på en lav step, el­ler en sam­merul­let mat­te. Hold bei­na rett, og «gå» til føt­te­ne dine er så na­er hen­de­ne som mu­lig, mens du krum­mer øvre del av ryg­gen. Press haele­ne ak­tivt ned i gul­vet, og hånd­fla­te­ne ned i mat­ten/step­pen. Stopp når du ikke kla­rer å hol­de bei­na rett len­ger. Pust dypt inn, og slipp luf­ten lang­somt ut. Det­te er ett ånde­drag. Gå til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon, og gjen­ta øvel­sen. Hold skuld­re­ne sen­ket, og pust ro­lig.

GJØR 5 ÅNDE­DRAG.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.