Om­vendt skul­der­press

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Plas­ser føt­te­ne på en benk og hen­de­ne i gul­vet med en skul­der­bred­des av­stand. Løft hof­te­ne til over­krop­pen na­er­mest står i en rett vin­kel mot gul­vet. Ar­me­ne dine bør va­ere ret­te, og hen­de­ne skal stå rett un­der skuld­re­ne dine. Bøy al­bu­ene, og senk krop­pen til ho­det ditt nes­ten be­rø­rer gul­vet, før du går til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.