Du kla­rer ikke å ut­fø­re mark­løft på rik­tig måte

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Hvis du krum­mer kors­ryg­gen når du gjør mark­løft - slik de fles­te menn gjør - kan det være far­lig for ne­ders­te del av rygg­ra­den. Pro­ble­met er at man­ge har for svak mus­ku­la­tur til å hol­de kors­ryg­gen na­tur­lig rett - selv om det­te er nøk­ke­len til å løf­te vek­ten trygt opp fra gul­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.