Si­de­lig­gen­de hofte­ab­duk­sjon

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Ligg på si­den med knaer­ne bøyd 90 gra­der og haele­ne sam­men, rett un­der ba­ken. Løft det øvers­te kne­et så høyt du kan uten å ro­te­re hof­ten el­ler ryg­gen. Hold stil­lin­gen i 5 se­kun­der, og gå til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon. Gjør 2­3 sett med 10­12 repetisjoner.

Hvil i 30­60 se­kun­der mel­lom settene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.