Kne­stå­en­de hofte­strekk

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Sett deg på ven­st­re kne, stram ven­st­re sete­mus­kel og mage­musk­le­ne. Hold ryg­gen rett (nå bør du kjen­ne at det strek­ker litt på fram­si­den av ven­st­re hof­te). Strekk ven­st­re hånd så langt opp mot ta­ket du kan, og len deg for­sik­tig mot høy­re. Strekk høy­re hånd ut­over og bak­over, og snu deg mot høy­re. Hold po­si­sjo­nen i 30 se­kun­der. Gjør fire repetisjoner, før du gjen­tar øvel­sen til mot­satt side.

Før du kan be­gyn­ne å for­bed­re sete­musk­le­nes funk­sjon, må du job­be med din egen be­ve­ge­lig­het. Der­som du sit­ter foran pc­en hele da­gen, kan det hen­de hof­te­ne dine er vel­dig sti­ve foran. Begynn hver tre­nings­økt med en kne­stå­en­de strekk av hofte­ledds­bøy­eren for å løs­gjø­re hof­te­ne, slik at ut­byt­tet av tre­nin­gen blir mak­si­malt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.