Hofte­løft med føt­te­ne på tre­nings­ball

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Gjør den­ne øvel­sen på sam­me måte som den førs­te øvel­sen i trinn to, men med føt­te­ne på en tre­nings­ball. Gjør 2­3 sett med 10­12 repetisjoner. Hvil 60­90 se­kun­der mel­lom settene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.