Step

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Sett høy­re bein på en step, og sett den ca 12 cm foran deg. Løft ven­st­re kne opp i høy­de med hof­ten, uten å be­rø­re ben­ken med høy­re fot. Sett ven­st­re fot på gul­vet igjen. Gjør 10­12 repetisjoner, og bytt bein. Det­te er ett sett. Gjør 2­3 sett på 10­12 repetisjoner, og hvil 60­90 se­kun­der mel­lom settene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.