Løf­ting av kropps­vekt

Men's Health treningsguide 2018 - - LAER AV DE BESTE -

3A/ Push-up

Ikke press deg til du ikke kla­rer mer. Stopp hel­ler 3­5 repetisjoner før du er ut­slitt, så du løf­ter rik­tig.

Repetisjoner: 50 ­ 100

3B/ Pull-up

del øvel­sen opp i sett på 3­5 repetisjoner. Hvis pull­ups er for vans­ke­lig, kan du gjø­re om­vendt ro­ing i ste­det. Repetisjoner: 25­ 50

3C/ Kne­bøy

Bøy knaer­ne minst 90 gra­der. Repetisjoner: 75­150

3D/ Ut­fall

Gjør re­pe­ti­sjo­ne­ne i sett på 10­20.

Repetisjoner: 50­100, for­delt på beg­ge bein.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.