Man­ma­ker

Men's Health treningsguide 2018 - - LAER AV DE BESTE -

Still deg opp med en ma­nu­al i hver hånd. Bøy hof­te­ne og knaer­ne ,og gjør en kne­bøy. Legg ma­nua­le­ne på gul­vet, men fortsett å hol­de rundt dem mens du ‘går’ bak­over med føt­te­ne til du står i push up­stil­ling. Dra ma­nua­le­ne opp mot brys­tet, én av gan­gen. Gjør en push up. Hopp for­over med føt­te­ne, og reis deg opp mens du løf­ter ma­nua­le­ne over ho­det. Det­te er én re­pe­ti­sjon.

MÅL

11­ki­los ma­nua­ler

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.