Clean & Squat

Men's Health treningsguide 2018 - - LAER AV DE BESTE -

Stå opp­reist med en ma­nu­al el­ler en kett­le­bell på gul­vet foran deg. Skyv hof­te­ne bak­over, bøy knaer­ne, og ta tak i vek­ten med én hånd. Skyv hof­ten for­over, rett ut bei­na, og dra vek­ten mot brys­tet. Gjør en kne­bøy, og reis deg opp igjen. Gjør be­ve­gel­sen mot­satt vei, og gjen­ta. Gjør halv­par­ten av re­pe­ti­sjo­ne­ne med én hånd, før du byt­ter side.

MÅL

22­ki­los ma­nu­al /24 kg kett­le­bell

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.