LIVSENDRENDE FOR­DE­LER

Mindfulness - Veien til lykke - - Kapittel 12 -

TIL­FREDS­STIL­LEL­SE

En stu­die fra Uni­ver­sity of Wis­con­sin– Ma­di­son vis­te at per­soner med en sterk fø­lel­se av å ha me­ning i li­vet sitt føl­te seg mer lyk­ke­li­ge og til­fred­se enn de som ikke had­de det. De var mål­ret­te­de og be­viss­te rundt me­nin­gen med liv­e­ne sine.

LANGT LIV

Even­ty­rer og for­fat­ter Dan Bu­ett­ner le­det en glo­bal stu­die av de men­nes­ke­ne som le­ver lengst. Han opp­da­get at å ha det som Oki­na­wa-boer­ne kal­ler iki­gai og Cos­ta Ri­cas Ni­coya-bo­ere kal­ler plan de vida – som kan over­set­tes til ”grun­nen til at jeg våk­ner om mor­ge­nen” – er verdt opp­til sju eks­tra år i for­ven­tet leve­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.