Slik vir­ker blæra

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Ny­rer

Ny­re­ne om­gjør uøns­ke­de sub­stan­ser i blo­det til urin.

Urin­le­de­re

Urin­le­de­re frak­ter ur­inn fra ny­re­ne til blæra.

Urin­rør

Urin­rø­ret går fra bun­nen av blæra til ut­lø­pet.

Blæra

Den­ne mus­ku­læ­re be­hol­de­ren kan nor­malt inne­hol­de 6- 8 dl urin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.