Blod­ka­re­ne

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Ar­te­ri­ene tå­ler alt det tryk­ket hjer­tet gir, og le­ver ok­sy­gen­rikt blod der det trengs, 24 ti­mer i døg­net. Veg­ge­ne i ar­te­ri­ene har elas­tis­ke musk­ler, som gjør at de kan strek­ke seg og trek­ke seg sam­men, alt etter det va­rie­ren­de tryk­ket fra hjer­tet. For­di tryk­ket er høyt, trengs det in­gen ven­ti­ler, slik vene­sys­te­met, med sitt lave trykk, har bruk for.

Elas­tisk lag In­ner­kled­ning Ytre verne­lag Mus­kel­lag

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.