Pa­pirk­utt / Når bei­net sov­ner/ Enke­manns-støt

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Den num­ne fø­lel­sen som kom­mer når bei­net sov­ner, skyl­des ikke dår­lig blod­sir­ku­la­sjon, men trykk på ner­ve­ne. Når iso­la­sjo­nen rundt en ner­ve kom­mer i klem, blir nerve­sig­na­le­ne blok­kert. Van­lig­vis mot­tar ner­ven im­pul­ser fra om­rå­det som er i klem, men når ner­ven er un­der press, blir om­rå­det fø­lel­ses­løst. Når tryk­ket løs­ner igjen, kom­mer alle sig­na­le­ne på en gang. Det førs­te vir­va­ret av sig­na­ler er en miks av smer­te, be­rø­ring, var­me og kul­de. Det er der­for det kjen­nes så uut­hol­de­lig ut.

« Det førs­te vir­va­ret av sig­na­ler er en miks av smer­te, be­rø­ring, var­me og kul­de »

Prik­kin­gen skyl­des at ner­ve­ne sen­der alle sig­na­ler på én gang, etter å ha vært i klem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.