Rett hår el­ler krøl­ler / Kan barn løf­te vek­ter?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Vekt­løf­ting for unge men­nes­ker, i kon­trol­ler­te for­mer og med rett tek­nikk har in­gen ef­fekt på hvor­dan de vok­ser. Når en ti­åring gjør arm­he­vin­ger el­ler hop­per opp og ned, løf­ter de rett og slett 30- 50 kilo. Men det er vik­tig å hus­ke på at veks­ten hos unge ikke er full­ført.

I en­den av hvert bein sit­ter det en brusk­ski­ve ( epi­fyse­ski­ve) som bein­veks­ten går ut fra og som der­med er vik­tig for veks­ten til barn og unge. Dis­se ski­ve­ne er mer sår­ba­re for ska­der og brudd/ brist når man er ung.

Over­dre­ven vekt­løf­ting med feil tek­nikk kan ska­de dis­se ski­ve­ne og der­med på­vir­ke veks­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.