Å kor­ri­ge­re hjer­te­ryt­men

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Hvor­dan kan litt elek­tri­si­tet få et hjer­te til å slå re­gel­mes­sig igjen?

6. Na­tur­lig pace­ma­ker Hjer­tet har sin egen ind­re pace­ma­ker, kjent som den si­no­atria­le no­den. Ut­set­tes den­ne for et lite elek­trisk sjokk, vil hjer­tets na­tur­li­ge ryt­me bli gjen­opp­ret­tet. 5. Elek­tro­sjokk La­v­ener­ge­tis­ke elek­tro­sjokk le­ve­res til hjer­tet...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.