Litt av hvert om kroppen

Ny Vitenskap om Kroppen - - Innhold -

Bak­te­ri­e­ne i tar­men kan på­vir­ke hvor­dan vi ten­ker. Ny forsk­ning på mus har pekt på små stren­ger av gen­etisk kode kalt mikror­na, som kan end­re mo­le­kyl­ni­vå­ene i hjerne­cel­le­ne. Mus som vokser opp i ste­ri­le om­gi­vel­ser og rot­ter som har fått anti­bio­ti­ka for å dre­pe tarm­bak­te­ri­e­ne sine, had­de beg­ge av­vi­ken­de ni­vå­er av mikror­na i de om­rå­de­ne av hjer­nen som hånd­te­rer frykt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.