187 600 kr

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

Ro­bo­car med kuns­tig in­tel­li­gens kom­mer snart på ba­nen. Med VR-teknologi kan du bli med på om­vis­ning på den røde pla­ne­ten.

Det er nok len­ge til du til­brin­ger fe­rien på Mars, men du kan al­le­re­de ut­fors­ke pla­ne­ten med føt­te­ne godt plan­tet på Jor­da. NASAs ut­stil­ling Des­ti­na­tion: Mars blir åp­net på Ken­ne­dy Space Cen­ter den­ne som­me­ren, og her kan pub­li­kum be­sø­ke den røde pla­ne­ten ved å bru­ke Micro­soft Ho­loLens. Med VR-head­set­tet kan man opp­le­ve Mars-om­gi­vel­ser som er skapt ved å bru­ke vir­ke­li­ge bil­der tatt av Cu­rio­sity-ro­ve­ren, og Buzz Ald­rin fun­ge­rer som ho­lo­gra­fisk reise­le­der.

Ro­bo­race vil fin­ne sted sam­men med For­mel E- lø­pe­ne i 2016/2017.

Den brat­tes­te hel­lin­gen Op­port­u­ni­ty-ro­ve­ren har for­søkt, men ikke klart, å klat­re opp på Mars. And­re mann på Må­nen, Apol­lo 11-ast­ro­naut Buzz Ald­rin vil ta deg med til noen spen­nen­de og vik­ti­ge reise­mål på Mars.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.