Ed­der­kop­per har ek­sis­tert i 305 mil­lio­ner år

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Et in­ter­na­sjo­nalt fors­ker­team har opp­da­get fos­si­let av et 305 mil­lio­ner år gam­melt ed­der­kopp­dyr, som av­slø­rer fa­sci­ne­ren­de de­tal­jer om hvor­dan ed­der­kop­per har ut­vik­let seg. Fos­si­let, som har blitt be­vart i 3D, har en hale­lik­nen­de struk­tur som den bruk­te til å kon­stru­ere sil­ke i pla­ter, men etter som ar­te­ne ut­vik­let seg, ble den er­stat­tet med ved­heng for å spin­ne silke­trå­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.