Vir­gin plan­leg­ger ri­me­li­ge over­lyds-fly­ru­ter

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

13 år etter at Concor­de ble satt på

bak­ken, job­ber Richard Bran­son sam­men med rom­farts-ny­etab­le­rin­gen

Boom for å byg­ge en ny flå­te med over­lyds-jet­fly. Det 40-se­ters fly­et vil kun­ne fly i mer enn det dob­belte av ly­dens has­tig­het og for­ven­tes å ta av fra 2017. En fly­rei­se fra Lon­don til New

York vil ta un­der 3,5 time, og det vil kos­te kr 40 000 for en tur-re­tur-bil­lett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.