Spesialstyrkene

Ny Vitenskap - - Innhold -

Få et inn­blikk i hvor­dan elite­sol­da­te­ne blir tatt opp i SAS og SEAL, hvor­dan de tre­ner og hvor­dan de kjem­per i kam­pen mot ter­ror.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.