Hjerne­fyll

Ny Vitenskap - - Innhold -

Øker kuns­ti­ge søt­stof­fer blod­suk­ker­ni­vå­et? Hjel­per det å tel­le sau­er hvis du ikke får sove? Spa­rer man egent­lig te­le­fo­nens bat­te­ri hvis man all­tid luk­ker alle ap­pe­ne? Her sva­rer vi på alle dine nys­gjer­ri­ge spørs­mål. Send gjer­ne inn spørs­mål til line@ora­ge.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.