Lyn­rask gen­re­di­ge­ring blir for førs­te gang brukt på men­nes­ker

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

CRISPR er en bane­bry­ten­de måte å re­di­ge­re ge­ner på, og hå­pet er at den kan bi­dra til å be­kjem­pe kreft. Me­to­den blir nå tes­tet i både Ki­na og USA og har som for­mål å end­re im­muncel­le­ne slik at de kan gjen­kjen­ne kreft­cel­le­ne. Det blir også ut­ar­bei­det en me­to­de for å slå av CRISPR-sys­te­met når det har ut­ført job­ben sin. Det­te er for å unn­gå at det la­ger fle­re uøns­ke­de gen­etis­ke end­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.