Hjer­nen kob­ler ak­tivt ut bak­grunns­støy

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Det kal­les «cock­tail par­ty-ef­fek­ten» når hjer­nen bru­ker se­lek­tiv hør­sel for å kon­sen­tre­re seg om én sam­ta­le. Au­di­ti­ve tes­ter med elek­tro­der har målt for­skjel­len i hjerne­ak­ti­vi­tet når den først ble eks­po­nert for uty­de­lig tale etter­fulgt av klar og ty­de­lig tale.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.