Jor­das fram­tid

Ny Vitenskap - - Romfart -

Her på Jor­da fø­rer glo­bal opp­var­ming til at pla­ne­ten vår var­mes opp i et be­kym­rings­ver­dig tem­po. Hvis du lu­rer på hvor ille det kan gå, tren­ger du ikke se len­ger enn til nabo­pla­ne­ten Venus.

Da Venus’ over­fla­te i sin tid ble raskt opp­var­met, ble sto­re meng­der vann­damp og kar­bon­di­ok­sid fri­gjort i atmos­fa­eren, kjent som en løpsk driv­hus­ef­fekt. Det­te økte over­flate­tem­pe­ra­tu­ren til da­gens brenn­hete ver­di­er. Hvis det sam­me skjer på Jor­da, vil alt liv dø ut.

Selv om det­te ikke kom­mer til å skje med det førs­te, er det ikke uten­ke­lig at det kan skje en gang i fram­ti­den. Nøy­ak­tig hvor lang tid det vil ta, er uvisst, men vi­de­re stu­di­er av Venus kan gi oss sva­ret, hvor skrem­men­de det enn måt­te vise seg å va­ere.

En rask opp­var­ming av Jor­das over­fla­te vil ta en stund, men vi er på vei i den ret­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.