Wa­ve Rock

Ny Vitenskap - - Miljø -

Hele det­te gra­nitt­fjel­let bort­sett fra top­pen ble be­gra­vet un­der jord. Si­den ero­sjon bi­ter dår­lig på gra­nitt, ble top­pen be­vart in­takt. Men etter at regn gjor­de grun­nen fuk­tig og myk, fikk den høy an­del av si­li­ka­ter som gjor­de at bun­nen av fjel­let løs­te seg opp. Si­den har jor­da ero­dert vekk og blott­lagt en 15 me­ter høy over­hen­gen­de bøl­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.